Årsmøtepapirene til årsmøte den 14.02.2023

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes leder Kåre Usterud innen 30.01.2023. De sendes til e-post: kareust@gmail.com

Styret i 2022. Gudmund Langemyr, Kåre Usterud, Turid Aslaksen Sandås, Reidun Normann, Olaug Pedersen og vara Knut Øystein Oland, Rita Sigvaldsen Lyngroth. vara Reidun Mykland var ikke tilstede.

Styret i 2022. Gudmund Langemyr, Kåre Usterud, Turid Aslaksen Sandås, Reidun Normann, Olaug Pedersen og vara Knut Øystein Oland, Rita Sigvaldsen Lyngroth. vara Reidun Mykland var ikke tilstede.

Vedlegg

Årsmøtepapirene finner du ved å klikke på vedlagte link.

Komplette årsmøtesaker _000175.pdf