Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtepapirene til årsmøte den 14.02.2023

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes leder Kåre Usterud innen 30.01.2023. De sendes til e-post: kareust@gmail.com

Styret i 2022. Gudmund Langemyr, Kåre Usterud, Turid Aslaksen Sandås, Reidun Normann, Olaug Pedersen og vara Knut Øystein Oland, Rita Sigvaldsen Lyngroth. vara Reidun Mykland var ikke tilstede.

Styret i 2022. Gudmund Langemyr, Kåre Usterud, Turid Aslaksen Sandås, Reidun Normann, Olaug Pedersen og vara Knut Øystein Oland, Rita Sigvaldsen Lyngroth. vara Reidun Mykland var ikke tilstede.

Vedlegg

Årsmøtepapirene finner du ved å klikke på vedlagte link.

Komplette årsmøtesaker _000175.pdf