Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte Stavanger Lokalforening

Stavanger Lokalforening avholder sitt årsmøte 21. februar 2023 kl. 18:00 i Folkets Hus, Stavanger.

Elektroniske sakspapirer legges ut digitalt her, eller kan hentes på foreningens kontor i Folkets Hus. Mer info om dette kommer når sakspapirene er ferdigstilt. Det blir servert pizza, brus og kaffe.

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 04.02.2023 – på: marcusso@online.no eller kan en levere forslag til resepsjonen i Folkets Hus (Løkkeveien 22, 4008 Stavanger) og merk det "årsmøteforslag".

Medlemskontroll - for å delta på årsmøte må en fremlegge medlemskort for betalt kontingent 2022

Vedlegg

Dagsorden årsmøte 2023 Stavanger Lokalforening

Dagsorden årsmøte 21.02.2023 Stavanger Lokalforening.pdf

Vedlegg

Årsberetning Stavanger Lokalforening 2022

Årsberetning Stavanger Lokalforening for 2022.pdf

Vedlegg

Aktivitetsplan Stavanger Lokalforening 2023

Aktivitetsplan Stavanger Lokalforening 2023.pdf

Vedlegg

Vedlegg