Årsmøte Stavanger Lokalforening

Stavanger Lokalforening avholder sitt årsmøte 21. februar 2023 kl. 18:00 i Folkets Hus, Stavanger.

Elektroniske sakspapirer legges ut digitalt her, eller kan hentes på foreningens kontor i Folkets Hus. Mer info om dette kommer når sakspapirene er ferdigstilt. Det blir servert pizza, brus og kaffe.

Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 04.02.2023 – på: marcusso@online.no eller kan en levere forslag til resepsjonen i Folkets Hus (Løkkeveien 22, 4008 Stavanger) og merk det "årsmøteforslag".

Medlemskontroll - for å delta på årsmøte må en fremlegge medlemskort for betalt kontingent 2022