Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE SAMLET MEDLEMMER

Godt oppmøte på Årsmøtet i Storsteinnes og Omegn Pensjonistforening.

Årsmøte i "eget" lokale for første gang siden offisiell åpning.

Årsmøte i "eget" lokale for første gang siden offisiell åpning.

Hovedinnholdet i Årsmeldinga for 2022.

Årets Aktiviteter:

Årets første tiltak etter Årsmøtet var «møljekalas» på Josefvatn Bygdehus. Der var godt oppmøte, og det ble en hyggelig samling. Skrei, Lever og Rogn ble kjøpt på Eide Handel, Eidkjosen, på Kvaløya. Nydelig mat og God stemning.

Etablering av Samarbeidsutvalget for Pensjonistforeningene i Balsfjord, skjedde også ganske umiddelbart etter Årsmøtet. Leder for Samarbeidsutvalget ble Ivar Borge.

Samarbeidsutvalget skal treffes etter behov. Vi ønsker å koordinere Pensjonistforeningenes arbeid bedre og bedre etter hvert. Der er utarbeidet veileder for samarbeidsutvalgene.

Medlemsmøter hver måned, (Første torsdag i måneden) ble etter dette den vanlige aktiviteten.

Fuglelia Flerbrukshus ble offisielt åpnet dagene 4. – 6. juni.

5. Juni var fokus på Pensjonistene, med bl.a. orientering om vårt arbeid v/Charles. Han informerte bl.a. om det mangeårige arbeidet med å få etablert "Fuglelia" som flerbrukshus. Initiativet for dette sto vår forening for. Da man etter flere års påtrykk fikk kommunen til å gjøre vedtak med bevilgning til restaurering og oppgradering av bygget, var det som følge av konkrete forslag med tegninger og kostnadsberegninger fra vår styreleder. Jobben med restaurering og oppgradering ble så utført, hovedsakelig av Charles Eriksen og Helge Fredheim. De to sto for de ganske omfattende bygningsmessige endringene, og oppgraderingsarbeidet.

Landbruksmessa 25. – 26. Juni.

Pensjonistforeninga og Seniornett hadde felles stand på Landbruksmessa dette året.

Vi tror det er viktig å være synlig der folk møtes.

Det har vært varierende oppmøte på medlemsmøtene, noe som også delvis skyldes en del Corona-utbrudd også dette året.

Ukentlige utflukter på torsdagene startet vi med fra begynnelsen av juni måned. Også her var det meget varierende oppmøte. Vi tok så ferie i Juli måned, og startet opp Torsdagsutfluktene igjen fra 1. 08.

Medlemsmøtene var så i gang igjen fra 1. september.

Busstur til Harstad 08. til 09. september, med en overnatting på Thon Hotel Harstad.

Vi leide Harald Kongsli til å kjøre oss, og det ble et meget hyggelig avbrekk, med sosial samling på kvelden, samt besøk og omvisning på Middelaldergården på Trondenes på dagtid.

Fra vår aktivitetskommité har Anne Kongsli vært pådriver til å delta på sosiale treff på aktivitetssenteret på Helsehuset. Anne har vært aktivt med på onsdagstreffene der, og hun har også fått Maryann Haugstad og Helge Fredheim til å delta aktivt noen ganger.

Annes aktive deltakelse gjorde at Pensjonistforeninga fikk tildelt Kr. 10.000,- fra Kommunen, som takk for hjelpa til onsdagstreffene. Styret valgte å honorere Anne med Kr. 5000, for sitt arbeide, de øvrige kr.5000,- går med til innkjøp av kaffe, vaffelrøre etc. til de samme onsdagstreffene på Senteret.

Styre vil fremheve at noe av det viktigste vi som forening bør engasjere oss i er:

a) Den raske digitaliseringa av vår hverdag har skapt skarpe skillelinjer mellom «de eldre» og resten av befolkninga. Vi bør derfor bidra i størst mulig grad til at våre medlemmer får tilgang til gratis opplæring i bruk av PC og Androidtelefon.

b) De senere års utvikling viser at alle pensjonister mister kjøpekraft hvert eneste år. Den eneste motvekt vi har mot denne utviklinga, er å stå sammen i vår organisasjon. Det er kun PENSJONISTFORBUNDET som taler vår sak overfor Regjering og Storting.