Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte på Trivselsenteret

Årsmøtet holdes på Trivselsenteret 28. februar kl. 1800

Vedlegg

Saksdoktumentene til årsmøtet

Rpen-Utsendelse på e-post 2024.pdf