Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte og svisker

Songdalen Pensjonistforening holdt årsmøte i Bestestua tirsdag 22. februar 2022. Medlemmene fikk også oppleve "Svisker på mange strenger".

Kari-Andrea Berglund Larsen  og Asbjørn Arntsen serverte svisker.

Kari-Andrea Berglund Larsen og Asbjørn Arntsen serverte svisker.

Det ble det første møtet etter nok en Corona-pause. Men frammøtet var godt, og stemningen var god.

Hjørdis Myhren hadde ord for dagen. Hun leste et dikt av Hellen Keller og fortalte en munter historie om et ektepar med ulike interesser som også kunne føre til problemer.

Pensjonistforeningen skal ha en tre dagers tur i mai/juni til Danmark og Sverige, og det ble gitt orientering om denne.

Solveig Nordkvist ble gjenvalgt som leder. Øvrige styremedlemmer er:

Ivar Netland, Torbjørg Krågeland, Asbjørg Sørensen, Eva Øvland, Elen Bente Syverstad og Signe Schjæll. Vararepresentanter: Helge Aukland, Nils Terje Tronstad og Kirsten Åsland.

Kari-Andrea Berglund Larsen og Asbjørn Arntsen underholdt med programmet "Svisker på mange strenger".

Med en blanding av fiolin, piano og sang serverte de kjent musikk for musikkglade pensjonister. Det ble gamle slagere, klassiske perler, sanger fra musicals og gamle skolesanger.

En spesielt sak var gamle kjenningsmelodier fra radio- og TV programmer.

De gode framføringen ble meget godt mottatt.

God mat og utlodning hører til.

Hjørdis Myhren hadde ord for dagen.

Hjørdis Myhren hadde ord for dagen.