Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte med "Furtebandet"

Pensjonistforbundet Fredrikstad holder sitt årsmøte mandag 28. februar

"Furtebandet" underholder på årsmøtet

"Furtebandet" underholder på årsmøtet

Mandag 27. februar kl. 18 er det medlemsmøte i Pensjonistforbundet Fredrikstad igjen. Som vanlig blir møtet holdt på +Huset på Holmen. Denne gang er det Årsmøte som skal avvikles.

Det er de vanlige årsmøtesakene som står på dagsorden, som årsberetning 2022, regnskap 2022, budsjett for 2023 og valg. Det er ikke kommet inn noen forslag til behandling.

Underholdningen vil «Furtebandet» står for. Ellers blir det som vanlig bevertning og utlodning – og ta gjerne med en liten gevinst.

Vedlegg

Her kan du lese årsmøtedokumentet

Årsmøtedokumenter 2023.pdf