Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE MANDAG DEN 28.02 KL 12 PÅ AURORA KINO - SAKSDOKUMENTER

Viser til annonse i Sør-Varanger Avis og SMS. Årsmøtet er på Aurora kino (inngang på baksiden av Domusbygget - mot "Brunosten". Vedlagt kan du lese årsmøtedokumentene. Velkommen!

Årsmøtet 2021 på Samfunnshuset

Årsmøtet 2021 på Samfunnshuset