Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte lokallaget 2021

Utsett årsmøte

Årsmøtet måtte enno ein gong avlysast, grunna smittesituasjonen i kommunen. Styret vedtok at vi skal utsette årsmøtet til 2022. Dei i styret som er på val, seier ja til at vi prolongerar styretida med dette til 2022. Dei som er på val i år, vil då vere dei som er på val neste år, og alle vil då få forlenga valperioden med eit år.

Årsmeldinga vart underskriven og den og regneskapet er sendt inn til forbundet.