Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Tynset Frivilligsentral

Årsmøte i Tynset Frivilligsentral

Gudrun Pauline Bakken

Gudrun Pauline Bakken

Tynset Frivilligsentral har avholdt sitt årsmøte 16.03.2022.

Konstituering av STYRET :

Leder - Inger Lise Stubsjøen Martinsen ( Tynset Kommune )

Nestleder - Oddbjørn Dalløkken ( Tynset Revmatikerforening )

Styremedlem - Nils Sverre Øien ( Tynset LHL )

Styremedlem - Einar Sørhus ( Tynset Kommune )

Styremedlem - Kjell Arne Hugubakken ( Tynset Rotary )

Styremedlem - Else Rønning ( Tynset Pensjonistforening

Styremedlem - Marit Myhre Eggen ( Lions Club Tynset )