Årsmøte i Tynset Frivilligsentral

Årsmøte i Tynset Frivilligsentral

Gudrun Pauline Bakken

Gudrun Pauline Bakken

Tynset Frivilligsentral har avholdt sitt årsmøte 16.03.2022.

Konstituering av STYRET :

Leder - Inger Lise Stubsjøen Martinsen ( Tynset Kommune )

Nestleder - Oddbjørn Dalløkken ( Tynset Revmatikerforening )

Styremedlem - Nils Sverre Øien ( Tynset LHL )

Styremedlem - Einar Sørhus ( Tynset Kommune )

Styremedlem - Kjell Arne Hugubakken ( Tynset Rotary )

Styremedlem - Else Rønning ( Tynset Pensjonistforening

Styremedlem - Marit Myhre Eggen ( Lions Club Tynset )