Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Risør Pensjonistforening

Møtet avholdes i Risørhuset, kinosalen 22. februar 2022 kl 16-18 I tillegg til årsmøtesaken blir det musikkinnslag ved Sebastian Aanonsen og Harald Olimb Norman vil orientere om aktuelle saker.

Sebastian Aanonsen fra Arendalsuka for noen år siden                                                  Foto: Kjell Skarheim

Sebastian Aanonsen fra Arendalsuka for noen år siden Foto: Kjell Skarheim

På grunn av koronasituasjonen arrangeres årsmøtet også dette året i kinosalen i Risørhuset. Vi er så heldige å få musikkinnslag ved Sebastian Aanonsen. Også i år vil Harald Norman hilse årsmøtet og orientere om aktuelle saker. Vi gleder oss til et engasjert og inspirerende innlegg!

·      Kulturelt innslag v/ Sebastian Aanonsen

·      Harald Norman hilser årsmøtet

Saksliste årsmøtet:

1.   Åpning

2.   Konstituering. Godkjenne innkalling, godkjenne saksliste, valg av møteleder, valg av sekretær og valg av to personer til å underskrive protokollen.

3.   Årsberetning (Se vedlegg)

4.   Regnskap 2020 (Se vedlegg)

5.   Budsjett 2021 inkl. foreløpig aktivitetsplan (legges ut senere)

6.   Valg (Se vedlegg)

7.   Innkomne forslag

8.   Avslutning

 Det blir enkel bevertning.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!!!