Årsmøte i Pensjonistforbundet Rogaland

Pensjonistforbundet Rogaland avholder sitt årsmøte 22. mars kl. 10-15 på Folkets Hus, Stavanger. Påmeldte delegater og observatører er hjertelig velkommen!

Vedlegg

Årsberetning fra styret 2021

Sak 2. Årsberetning fra styret 2021.pdf

Vedlegg

Årsberetning fra helse- og sosialutvalget 2021

Sak 3. Årsberetning fra helse- og sosialutvalget 2021.pdf

Vedlegg

Revisors beretning for 2021

Sak 4. Revisors beretning for 2021.pdf

Vedlegg

Vedlegg