Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND 15. JUNI 2021

84 delegater, hedersmedlemmer og gjester kunne endelig møtes til årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland.

Årsmøtets kulturelle innslag ved Berit Håpoldøy og Erlend Styve

Årsmøtets kulturelle innslag ved Berit Håpoldøy og Erlend Styve

Endelig kunne foreninger og lag i Hordaland møtes til årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland. Forrige årsmøte var et ekstraordinært årsmøte 19.11.19 og neste ordinære skulle etter vedtektene innkalles i løpet av mars 2021. Koronaen gjorde at det måtte utsettes til juni. Stor var gleden over å ha et fysisk møte igjen.

Forbundsleder Jan Davidsen Raa holdt en god og ikke minst informativ innledning om trygdeoppgjøret, om saker forbundet har jobbet med og jobber med. De som tok ordet i debatten etter lederens innledning ga gode tilbakemeldinger på innlegget, og kom samtidig med tilbakemeldinger om hva som opptar foreninger og lag. Blant annet tannhelse. Dette er en prioritert oppgave for forbundet kunne Davidsen opplyse.

Vi har god grunn til å være stolte over at vi er medlemmer av Pensjonistforbundet, og vi håper at de som er og de som blir pensjonister vil melde seg inn i forbundet, sa blant annet leder i fylkesforeningen, Vigdis Ravnøy. Vi har gode kort på hånden når vi skal ut og verve.

Ordfører Marte Mjøs Persen hilste fra Bergen Kommune og hun ønsket seg et godt samarbeid med fylkesforeningen om eldrepolitiske saker.

Fylkesleder Vigdis Ravnøy takket foreninger og lag for innsatsen de hadde gjort for å holde organisasjonen sammen under nedstengningen av samfunnet. SMS, mail og telefonen hadde vært i flittig bruk. Og hun berømmet de tillitsvalgte som nå var på teams møter, og sa blant annet at det ville fylkesforeningen fortsette med slik at kontakten og erfaringsutvekslingen kunne skje oftere. Hun minte også årsmøtet om aktivitetsmidlene vi har fått gjennom Statsforvalteren og håpet mange kom i gang med positive tiltak for eldre hjemmeboende og i omsorgsboliger tidlig på høsten.

Årsmøtet vedtok en ambisiøs handlingsplan som ble lagt frem av nestleder/leder av Organisasjonsutvalget, Egil Haaland. Han anmodet foreninger og lag om å bruke handlingsplanen på de områder som passet inn lokalt.

Kari Solberg - som har vært lønnet kasserer i 9 år - fikk en stor takk for jobben hun har gjort for fylkesforeningen.

Styret ble gjenvalgt med leder Vigdis Ravnøy, nestleder Egil Haaland, økonomiansvarlig (nytt verv) Oddrun Vabø, styremedlemmene Knut Gullaksen, Gunvor Riim Opedal, Hans Otto Robberstad og Ronald Berntzen. Gjenvalgt ble også 1. vara Torild Rødder Alvheim, mens Kari Foseid Aakre og Nils Dagestad er nye varamedlemmer.