Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Fredrikstad

Mandag 26. februar kl. 1800 holder Pensjonistforbundet Fredrikstad sitt årsmøte i +Huset på Holmen..

Margun Aasbrenn underholder på årsmøtet

Margun Aasbrenn underholder på årsmøtet

Det er de vanlige årsmøtesakene på dagsorden. Det legges fram en fyldig årsberetning som viser stor aktivitet. Foreningen kunne blant annet i 2023 feire sitt 10-årsjubileum med stor fest på City Hotell. Tross et lite driftsunderskudd i fjor er økonomien meget tilfredsstillende. Foreningen har 750 medlemmer.

Leder i fylkesforeningen, Bjørn Eriksen, vil hilse årsmøtet. Margun Aasbrenn og Einar Solem vil underholde. Det blir som vanlig bevertning og utlodning. Ta gjerne med en liten gave til utlodningen.