Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Agder, 16.06 2021.

55 delegater fra 27 pensjonistforeninger på Agder var samlet på Ernst Hotel for å gjennomføre årsmøte.Delegatene fra Holt pensjonistforening; Anders Grændsen, Torkell Erik Gledje og Tore Moen, godt plassert i hotellets konglige stoler.

Delegatene fra Holt pensjonistforening; Anders Grændsen, Torkell Erik Gledje og Tore Moen, godt plassert i hotellets konglige stoler.

Årsmøte i Pensjonistforbundet Agder, 16.06 2021.

55 delegater fra 27 pensjonistforeninger på Agder var samlet på Ernst Hotel for å gjennomføre årsmøte. Dette var første sosiale årsmøte i et samlet Agder. I fjor var det et papir oppstarts/årsmøte over flere dager uten sosial kontakt.

Her var derfor mye å ta igjen.

Mange hedersbevisninger til medlemmer fra gamle Vest Agder og fra gamle Aust Agder.

Møtet fikk valgt nytt styre, med Jens Høibø fra Risør pensjonistforening som leder, vi godkjente en Covid 19 årsmelding (tynn årsmelding) og regnskap.

Styret har mange store oppgaver som venter når lokallaga er i rute igjen. Da skal vi blant annet bruke opp 2.7 mill kroner fra DAM midler og fra Statsforvalteren (fylkesmannen). Det er midler vi har kunne søke på for å bruke på tiltak mot ensomhet på Agder. Aktiviteten blant eldre rundt om på Agder vil bli store utover høsten.

Det begynner allerede med ”Arendalsuka”.

Vi heier på Pensjonistforbundet, sentralt har de gjort dra-jobben gjennom dette ”korona-året”. Mange nye tiltak er satt i gang, nye blir annonsert. Gå inn på Pensjonistforbundet, let opp lokallaget der du bor, kanskje der var noe interessant.

Ref.  Tore Moen