Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Agder, 16.06 2021

21 pensjonistforeninger på Agder med totalt 53 fremmøtte (inkl. gjester) var samlet på Ernst Hotel i Kristiansand for å gjennomføre årsmøte. Dette var første sosiale årsmøte i et samlet Agder. I fjor var det et papirårsmøte over flere dager uten sosial kontakt. Her var derfor mye å ta igjen.

Jens Høibø fra Risør ble ny leder i Pensjonistforbundet Agder

Jens Høibø fra Risør ble ny leder i Pensjonistforbundet Agder

Tekst og foto: Tore Moen

Mange hedersbevisninger ble utdelt til medlemmer fra gamle. Vest-Agder og fra gamle Aust-Agder.

Møtet fikk valgt nytt styre, med Jens Høibø fra Risør pensjonistforening som leder, vi godkjente en Covid -19-årsmelding (tynn årsmelding) og regnskap. Styret har mange store oppgaver som venter når lokallaga er i rute igjen. Da skal vi blant annet bruke opp 2.7 mill kroner fra DAM midler og fra Statsforvalteren (fylkesmannen). Det er midler vi har kunne søke på for å bruke på tiltak mot ensomhet på Agder. Aktiviteten blant eldre rundt om på Agder vil bli store utover høsten.

Det begynner allerede med ”Arendalsuka”. Vi heier på Pensjonistforbundet, sentralt har de gjort dra-jobben gjennom dette ”korona-året”. Mange nye tiltak er satt i gang, nye blir annonsert. Gå inn på Pensjonistforbundet, let opp lokallaget der du bor, kanskje der er noe interessant.

Roy Frimanslund (til høyre) delte ut hedersbevis, gullnål og blomster til Arne Bjørnstad (fra høyre), Torvild Valle, Tora Ottersland og Anne-Marie Aasbø (Nils Audun Gryting fra Gjerstad tok imot på vegne av Anne-Marie).

Roy Frimanslund (til høyre) delte ut hedersbevis, gullnål og blomster til Arne Bjørnstad (fra høyre), Torvild Valle, Tora Ottersland og Anne-Marie Aasbø (Nils Audun Gryting fra Gjerstad tok imot på vegne av Anne-Marie).

Både Ivar Netland (tv), avtroppende leder, og Roy Frimanslund (tidligere leder i Aust-Agder Pensjonistforbund, fikk tildelt hedersbevis, gullnål og blomster.

Både Ivar Netland (tv), avtroppende leder, og Roy Frimanslund (tidligere leder i Aust-Agder Pensjonistforbund, fikk tildelt hedersbevis, gullnål og blomster.

Fylkessekretærene Inger Johanne Kvam (tv) og Borghild Løver flankerer Ivar Netland.

Fylkessekretærene Inger Johanne Kvam (tv) og Borghild Løver flankerer Ivar Netland.

Aslaug Junker og Tobias Handeland fikk tildelt hedersbevis, gullnål og blomster.

Aslaug Junker og Tobias Handeland fikk tildelt hedersbevis, gullnål og blomster.

En dispilinert årsmøtesal med god avstand mellom deltakerne.

En dispilinert årsmøtesal med god avstand mellom deltakerne.