Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Agder

Vigeland hovedgård 24 mars 2022

Delegasjon fra Søgne

Delegasjon fra Søgne

Totalt var det 60 fremmøtte fordelt på delegater fra lokallagene og tillitsvalgte.

Årsmøte hadde besøk fra Pensjonistforbundet sentralt v/ Harald Olimb Norman og av sentralstyremedlem Bjørn Egeli.

Møte åpnet friskt med musikalske innslag fra Kulturskolen i Vennesla.

Av faste saker på årsmøte, ble det også fattet enstemmige uttalelser:

Taper pensjonistene igjen?

Trygdeoppgjøret består av to elementer:

1. Pensjonen skal øke med et gjennomsnitt av antatt pris- og lønnsvekst i 2022.

2. Korrigering for ev. avvik fra antatt pris og lønnsvekst i 2021

Det er lang tradisjon for å korrigere avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst, slik at pensjonen korrigeres med hele avviket fra forrige år.

I fjorårets trygdeoppgjør ville Solbergregjeringen ikke gi full kompensasjon for avviket fra året før. Regjeringen ville at det skulle halveres. Pensjonistforbundet leverte da en uenighetsprotokoll. Et flertall på Stortinget – inkludert dagens regjeringspartier – vedtok full kompensasjon for avviket.

Også i 2021 ble den faktiske lønnsveksten høyere enn antatt lønnsvekst. Heller ikke i år vil regjeringen betale for hele avviket. Helårseffekten av dette forslaget – fra mai 2022 til mai 2023 anslås å utgjøre et tap for pensjonistene på nærmere 2 milliarder kr!

Det er med stor undring vi ser at regjeringen, som representerer AP og SP, er for det de i fjor som opposisjon var imot. Dette er helt uakseptabelt. Det er urimelig at pensjonistene skal tape på at regjeringen bommet på anslaget for lønnsvekst i 2021. Vi krever at partiene på Stortinget også i år retter opp dette.

Minstepensjonen må økes!

Reguleringen av trygden har ingen fordelingsmessig effekt.

Pensjonistforbundet Agder mener at minstepensjonene må økes ut over den prosentvise økingen alle pensjonister får.

86 % av minstepensjonistene er kvinner og rammes dermed mest av den lave minstepensjonen. Vi krever et løft for disse 125 000 kvinnene.

Minstepensjonen er 224 878 kr, eller 18 739 kr pr mnd. Det er mindre enn det som er EUs fattigdomsgrense, 260 100 kr pr år.

Pensjonistforbundet Agder mener det verken er rimelig eller rettferdig at pensjonister i Norge må klare seg med en inntekt under EUs fattigdomsgrense.

Krigen i Ukraina

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Agder fordømmer Russlands brutale invasjon av Ukraina og vil uttrykke vår støtte og solidaritet med den hardt rammede ukrainske befolkningen. Norge må være beredt på å ta imot medmennesker på flukt i denne dypt tragiske situasjonen. Pensjonistforbundet Agder oppfordrer kommunene i fylket til å strekke seg langt for å ta i mot flest mulig flyktninger fra Ukraina. Vi vil også oppfordre alle våre lokallag i fylket til å bidra til at flyktningene blir tatt imot på best mulig måte.

Pensjonistforbundet Agder bevilger kr. 22 000,- til det humanitære hjelpearbeidet i det krigsrammede Ukraina. Dette tilsvarer omtrent kr. 5,- pr. medlem. Pengene vil gå til å hjelpe de som er rammet av konflikten i Ukraina med helsehjelp, vann, varme, mat og beskyttelse. Behovene er store både nå og fremover. Vi oppfordrer andre fylkesforeninger til å gjøre det samme.

Underskrevet årsmøteprotokoll PF Agder 2022.pdf

Rollebytte i ledelsen av fylkesstyre:

Ingrid Wisløff Jæger går inn som leder og Jens Høibø overtar nestlederrollen. Begge legger vekt på det gode samarbeide dem i mellom og at de danner et godt team gjennom 2022.

Rollebytte i ledelsen av fylkesstyre: Ingrid Wisløff Jæger går inn som leder og Jens Høibø overtar nestlederrollen. Begge legger vekt på det gode samarbeide dem i mellom og at de danner et godt team gjennom 2022.