Årsmøte i Narvik og omegn pensjonistforening.

Et vellykket årsmøte for vår forening.

Torbjørn Dåbach

Torbjørn Dåbach

Torbjørn Dåbach innledet med sang og gitarspill før årsmøte ble satt.

Årsmøtet i Narvik og omeng pensjonistforening (NOPF) ble avviklet i Menighetshuset med ca 40 medlemmer tilstede. Som forett før vaffelkakene spilte vår alles trubadur Torbjørn Dåbakk opp med tre fine låter. Selve årsmøtet ble gjennomført på en fin og smidig måte, godt ledet av møteleder Aage Sørensen og sekretær Reidar Frantzen. Knut Nilsen fortsatter som leder av foreninga. Vi kommer tilbake med en oversikt over styret og styremedlemmene litt senere. Etter årsmøtet hadde vi to representanter fra Ofoten Brann og redning, som ga oss info om brannvern i eget hjem.

Dirigent Åge Sørensen og Reidar Frantzen gjorde en god jobb med å lede møte.

Dirigent Åge Sørensen og Reidar Frantzen gjorde en god jobb med å lede møte.

Årsberetningen ble opplest av leder

Årsberetningen ble opplest av leder

En lydhør forsamling

En lydhør forsamling

Etter at årsmøte var avsluttet overtok to personer fra Ofoten brann med tema sikkerhet med spesiell vekt på konfyrvakt

Etter at årsmøte var avsluttet overtok to personer fra Ofoten brann med tema sikkerhet med spesiell vekt på konfyrvakt