Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE I KIRKENES PENSJONISTFORENING TILFREDS MED TRYGDEOPPGJØRET! PENSJONISTFORENINGEN PREGET AV COVID-19 OG SMITTEVERNNEDSTEGNING

Nils-Edvard Olsen gjenvalgt for 2 nye år.

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Mandag den 28.06 gjennomførte Kirkenes Pensjonistforening årsmøte på Samfunnshuset i Kirkenes. 43 medlemmer deltok.

Av årsmeldingen fremgår det at aktiviteten har vært sterkt redusert – i perioder helt nedstengt – grunnet coronapandemien. Styret har hatt en meget god dialog med kommunens smittevernlege.

Styret har gjennomført 10 styremøter i 2020 og gjennomførte 2 medlemsmøter (i januar og februar).

På de to møtene deltok biblioteksjef Dagfinn Gjerde og hygienesykepleier Anita Brekken fra Kirkenes sykehus.

Følgende tradisjonelle arrangementer ble avlyst:

basaren, pensjonistforeningenes fellesmøter, den tradisjonelle bussturen til Nuorgam, sydentur, julebord mv. Barents Eldrefest i regi av Eldrerådet ble utsatt i 2020. Det ble heller ikke noe av Eldrerådets våravslutning.

Videre har Pensjonisten vært stengt for utleie i store deler av året. Begrenset med deltagere i de periodene vi har kunnet leie ut.

Dette har ført til en sterk nedgang i foreningens inntekter, mens utgiftene er ganske konstant siden en eier sitt eget hus i Parkveien 1 i Kirkenes. Underskuddet i 2020 ble på vel 39.000 kr som dekkes inn gjennom bruk av oppsparte midler.

Pr 1.01.21 var det 480 medlemmer i Kirkenes Pensjonistforening.

Ved redusert aktivitet er det også en utfordring å verve nye medlemmer.

Styret håper på at en gradvis utover 2021 skal komme tilbake til en mer normal drift. Medlemmene gleder seg! Viktig at en kommer ut av ensomheten!

Valgene var preget av gjenvalg.

Styret består nå av:

Nils-Edvard Olsen, leder – gjenvalgt

Karstein Kristiansen, nestleder

Tove I Olsen, sekretær – gjenvalgt

Steinar Iversen, kasserer – gjenvalgt

Roald Basma, styremedlem

Birgit Lindberg, styremedlem – Ny

Varamedlemmer:

Eva Hølvold (ny), Jorun Kosnes, Anne Flaatten og Åshild Dahl

Et viktig verv står åpent – nemlig husstyrets leder.

Karl Karlsen ble tildelt hederstegn m/ diplom for sin flotte innsats over år for Kirkenes Pensjonistforening.

Viktig:

Er du nyskjerrig på hva Pensjonistforeningen i Kirkenes er, er du velkommen innom Pensjonisten i Parkveien 1 i Kirkenes onsdag og fredag mellom kl 09 og 13.

Årsmøtet er stolt over innsatsen til Pensjonistforbundet i forbindelse med trygdeoppgjøret 2021. Denne gangen flyttet vi fjell – meld deg inn!