Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Holt pensjonistforening 6.feb 2024.

Ved valget ble Erling Lilleholt valgt til ny leder.

Erling Lilleholt som ny leder i Holt pensjonistforening.

Erling Lilleholt som ny leder i Holt pensjonistforening.

Årsmøte i Holt pensjonistforening 6.feb 2024.

50 deltakere samlet på Holt menighetshus.

Møte startet med Vidar Sandbekks, ”Gull og grønne skoger”. Musikk og forsangere, Geir Nylèn og Bjørn Vestby. Dernest ble det servert kompe. Det er tradisjon med kompe ved årsmøte i Holt pensjonistforening.

Etter gode og mette deltakere startet årsmøte.

Årsmelding, regnskap og valg. Årsmelding presentert av sekretær, Inger Johanne Johnsen, regnskap v/ kasserer Olaf Jørg Hafredal og valget v/ Anders Grændsen.

Ved valget ble Erling Lilleholt valgt til ny leder. Tore Moen rykket ned til nestleder. Bjørn Vestby ble gjenvalgt til styret, resten av styret har ett år igjen.

Se vedlegg på sidene her med Årsmelding og valg.

Etter årsmøte hadde vi en gjenomgang av årets turforslag, presentert av Inger Skjørstad. Turene våre blir samkjørt med Vegårshei.

Erling takket for tilliten, selv om han godt kunne tenkt seg å fortsatte som nestleder ett år til. Tore derimot var svært godt fornøyd med å slippe nå.

Ambisjonene er fortsatt store i Holt pensjonistforening, de blir ikke mindre med Erling som leder.

Til sist sang vi: ”I natt jag drømde noget som”, av Cornelis Vreswijk.

Bjørn Vestby og Geir Nylèn som forsangere til sangene.

Bjørn Vestby og Geir Nylèn som forsangere til sangene.

Inger Skjørstad legger fram forslag til turer

Inger Skjørstad legger fram forslag til turer

Samtaler ved bordene

Samtaler ved bordene

Tore Moen er takknemlig med gavekort!

Tore Moen er takknemlig med gavekort!