Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Holt pensjonistforening.

På årsmøte 7.feb på Holt bedehus fikk 50 møtedeltakere nytt styre og mye informasjon om arbeidet i pensjonistforeningen og Pensjonistforbundet.

Ingrid Wisløff Jæger snakket om Pensjonistforbundets arbeid for de svakeste og rettighetene til de eldre i samfunnet.

Ingrid Wisløff Jæger snakket om Pensjonistforbundets arbeid for de svakeste og rettighetene til de eldre i samfunnet.

Årsmøte i Holt pensjonistforening.

På årsmøte 7.feb på Holt bedehus fikk 50 møtedeltakere nytt styre og mye informasjon om arbeidet i pensjonistforeningen og Pensjonistforbundet.

Nytt styre ble valgt:

Tore Moen, leder, gjenvalg.

Erling H Lilleholt, nestleder, ny.

Olaf Jørg Hafredal, kasserer, ny.

Inger Johanne Johnsen, sekretær, gjenvalg.

Bjørn Vestby, styremedlem, ikke på valg.

Inger Skjørstad, vara til styret, ny.

Eva Brit Kristoffersen, vara til styret, ny.

Revisor; Torkell-Erik Gledje, med Anders Grændsen som vara.

Turkomite og Bli kjent tur, må etableres.

Ny valgkomite: Anders Grændsen, Ingrid Aanonsen Eeg, Elin Goderstad, med Halvor A Lilleholt som vara.

Tilbud på turtilbud for sommeren ble presentert, og vil bli behandlet på styremøte 20.02.

Leder i Pensjonistforbundet Agder, Ingrid Wisløff Jæger, orienterte om arbeidet som Pensjonistforbundet står i for tiden. Alt fra Trygdeoppgjør, til digital hjelp og sikring av eldre omsorg i hjemmetjeneste og på instuttisjoner.

Alle burde være medlem i Pensjonistforbundet, det er nemlig eneste organisasjon som jobber helt og fullt for pensjonistenes rettigheter. Bli medlem.

Se vedlagt årsmelding og regnskap for 2022.

Forslag for program og turer i 2023 kommer etter 20.02.

Aktivitets-gjengen i Holt pensjonistforening er fantastiske. Det er de som sørger for at møtene blir så vellykket som de blir. Igjen takk for jobben. Vi må jobbe videre for at den blir enklere.

Aktivitets-gjengen i Holt pensjonistforening er fantastiske. Det er de som sørger for at møtene blir så vellykket som de blir. Igjen takk for jobben. Vi må jobbe videre for at den blir enklere.

Anders Grændsen for også honning. Han har vært med i styret, også leder i mange år, Takk for god jobb Anders.

Anders Grændsen for også honning. Han har vært med i styret, også leder i mange år, Takk for god jobb Anders.

Turkomiteens Solveig Aa. Olsen fikk også takk og honning. Samvittigfull jobbing alltid, takk.

Turkomiteens Solveig Aa. Olsen fikk også takk og honning. Samvittigfull jobbing alltid, takk.

Anne Lise Sundsdal, går ut av styret. Tore, mannen, tok mot honning på vegene av henne. Anne Lise er fortsatt i fylketsstyre Agder.

Anne Lise Sundsdal, går ut av styret. Tore, mannen, tok mot honning på vegene av henne. Anne Lise er fortsatt i fylketsstyre Agder.

Møtet ble ledet av Tore Moen.

Møtet ble ledet av Tore Moen.