Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Holt pensjonistforening.

Som ikke vi hadde hatt nok problemer med Covid 19, slik ble det også ved årsmøte. Ledere og kasserer var satt ut på grunn av smitte. Heldigvis var nestleder Anders Grændsen oppegående og kunne lede møtet.

Arkivbilde

Arkivbilde

Årsmøte i Holt pensjonistforening.

Som ikke vi hadde hatt nok problemer med Covid 19, slik ble det også ved årsmøte. Ledere og kasserer var satt ut på grunn av smitte. Heldigvis var nestleder Anders Grændsen oppegående og kunne lede møtet.

Møtet ble vellykket av viklet, med over 50 til stede. Årsmøte fikk gjennomslag som var nødvendig.

Vi har jo hatt et amputert år, grunnet Covid. Likevel har vi fått gjennomført mange ting. En fyldig årsmelding ble lagt fram. Regnskapet gikk med nesten 7000 i overskudd. Litt ferre kostnader gjennom året.

Planer for 2022 er som et normalt år. Vi håper virkelig året skal bli normalt.

Etter årsmøtet ble det servert kompe, når den og kaffe var fordøyd, slapp Tore Gustavsen til. Tore er tideligere postmann. Han presenterte historien om Fiansvingen postkontor og postombringing. (se vedlegg).