Årsmøte i Grue pensjonistforening

Innkalling

Vi innkaller til årsmøte 22.2.22 kl. 1730 på Gruetunet. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 15.2.22.

Etter årsmøte vil vi ha en hyggestund med kaffe, utlodning og underholdning.

Velkommen.