Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Grue pensjonistforening

Innkalling

Vi innkaller til årsmøte 22.2.22 kl. 1730 på Gruetunet. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 15.2.22.

Etter årsmøte vil vi ha en hyggestund med kaffe, utlodning og underholdning.

Velkommen.