Årsmøte i Førde Pensjonistlag 2022

Vi har gleda av å invitere deg til pensjonist- og årsmøte i Førde Pensjonistlag onsdag 23. februar 2022 kl. 17 00 på Thon Førde Hotell

Sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet Inger Marie Stokker er vår gjest på årsmøtet

Sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet Inger Marie Stokker er vår gjest på årsmøtet

Inger Marie Stokker vil snakke om våre utfordringar i 2022 og forventningar til lokallaga. I tillegg bli det vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan og budsjett for 2022 og val. 

Servering av kaffi og rundstykke. Billett kr 200,-

Vi legg ved styret si årsmelding, rekneskap og budsjett og valkomiteens si innstilling.

Vi ønskjer deg velkommen, gledar oss til å sjå deg og håpar du vil melde deg på til Kjell Sandnes; tlf 908 46 244 eller Åsmund Rakke; tlf 901 53 789 innan 20. februar 2022.

Vel møtt !

Vedlegg

VALKOMITEEN SI INNSTILLING

20220208 Innstilling valkomiteen.doc