Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Førde Pensjonistlag

Vi inviterer til årsmøte 2023

Førdefjorden vinteren 2022/2023

Førdefjorden vinteren 2022/2023

Først vil vi ønskje alle eit riktig godt nyttår !

Årsmøtet i Førde Pensjonistlag vil bli arrangert  

Tirsdag 28. februar 2023 i Festsalen i Førdehuset kl 17 00.

Vi har invitert sekretær Britt Tjønneland frå Sogn og Fjordane Pensjonistlag til å snakke om planar og utfordringar framover, og forventningar som dei har til lokallaga i vårt distrikt. Det er også mogeleg at det kjem gjest frå forbundet sentralt, men det er ikkje avklart enno.

I tillegg vil det bli årsmøte med dei vanlege sakene som årsmelding og rekneskap, aktivitetsplan og budsjett for 2023 og val.

Annonse vil komme i Firda 11. februar 2023

Dersom de har saker som de ønskjer å ta opp så vil vi gjerne at de sender dei til

styreleiar Kjell Sandnes; (kjell.sandnes@enivest.net) innan 31. januar 2023

Med beste helsing

Styret i Førde Pensjonistlag