Årsmøte i Elnesvågen Pensjonistforening

Elnesvågen Pensjonistforening hadde sitt første årsmøte onsdag den 16. februar 2022.

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening. Fra høyre: Modulf Gjelsvik, Bjørg Østerbø, leder Rune Iversen, Kjersti Dahl og Per Øvermo.

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening. Fra høyre: Modulf Gjelsvik, Bjørg Østerbø, leder Rune Iversen, Kjersti Dahl og Per Øvermo.

Elnesvågen Pensjonistforening hadde sitt første årsmøte den 16. februar. Sittende interimstyre ble valgt til ordinært styre for kommende periode. Styret vises på bildet nedenfor og består av, fra høyre: Modulf Gjelsvik, Bjørg Østerbø, leder Rune Iversen, Kjersti Dahl og Per Øvermo.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker hadde vi besøk av kommunalsjef Jan Morten Dale og rådgiver Karianne Vestavik som orinterte om kommunens eldrepolitikk. Ingar Sveen og Odd Rødal sto for flotte musikkinnslag.

Det ble gitt kort orientering/diskusjon om vårens planlagte aktiviteter. Disse vil man komme tilbake til noe senere, men første aktivitet er allerede på plass; det blir norgespremiere på filmen "Kampen om Narvik" fredag den 18. mars i amfiet på Bud Kystmuseum og derpå følgende buffet på Bryggjen i Bud. Nærmere kunngjøring kommer senere.