Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Askvoll pensjonistlag 2024.

ÅRSMØTE 24.

Pensjonistforbundet. Askvoll pensjonistlag.

ÅRSMØTE i pensjonistlaget

onsdag 28.02.24 kl 15.30 på Askvoll Sjøbuer.

SAKLISTE:

Velkomst, song, ord for dagen.

Årsmøtesaker

Matøkt

Song/musikk.

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vera styret i hende

innan 14.02.24.

Påmelding innan 25.02.24 til mob: 97196246 eller 41530720.