Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte Hvittingfoss pensjonistforening

Årsmøte Hvittingfoss pensjonistforening

Årsmøte Hvittingfoss pensjonistforening

Hvittingfoss pensjonistforening avholder årsmøte på skogeierforeningens møterom 21.02.2024 kl 16.00. Saker til årsmøtet bes sendt til tlf 90766124 innen 14.02.2024

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av referent
  4. Valg av to personer for underskrift av protokoll
  5. Årsmelding 2023
  6. Regnskap 2023
  7. Innkomne saker En sak: Innkommet brev fra Pensjonistforbundet Buskerud vedr sak om navneendring på lokalforeningene tilknyttet Pensjonistforbundet
  8. Valg

Bevertning

Inngang kr 100,-

Med hilsen Lis Berit Nerli/Leder Hvittingfoss pensjonistforening