Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Velkommen til Årsmøte i Molde Pensjoniostforening

Tirsdag 28.2.23 kl. 17.00 i Molde Rådhus.

Årsberetning

Regnskap

Budsjett for 2023

Kontingent

Innkomne saker.

Valg i henhold til foreningens vedektet.

Etter årsmøtet blir det et ordinært medlemsmøte, med underholdning av Sangsalat, allsang, med Seniorkoret, kaffe ,mat og utlodning.

Alle velkommen!