Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Velkommen til Årsmøte i Molde Pensjoniostforening

Tirsdag 28.2.23 kl. 17.00 i Molde Rådhus.

Årsberetning

Regnskap

Budsjett for 2023

Kontingent

Innkomne saker.

Valg i henhold til foreningens vedektet.

Etter årsmøtet blir det et ordinært medlemsmøte, med underholdning av Sangsalat, allsang, med Seniorkoret, kaffe ,mat og utlodning.

Alle velkommen!