Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Referat fra Årsmøtet

Bilde fra turen til Spåtind

Bilde fra turen til Spåtind

Årsmøte på Skogtun 02.03.2022

Disse saker ble tatt opp.

Innkalling : Godkjent

Årsmelding : Godkjent

Regnskap: Godkjent

Budsjett: Godkjent

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb,alle ledd besatt

Leder Svein Øversveen

Nestleder Åse Irene Engen

Kasserer Bjørn Øversveen

Sekretær Dagrun Havro

Styremedlem Torhild Haugerud

Styremedlem Borghild Øverstad

Vara. Marie Sveum

Etter årsmøtet ble vi servert en god Gryterett med tilbehør,

kaffe og kringle.

Underholdning ved ÅSE. TORHILD og SVEIN

Det var loddsalg,og vi hadde mange gevinster.