Årsmøte

Referat fra Årsmøtet

Bilde fra turen til Spåtind

Bilde fra turen til Spåtind

Årsmøte på Skogtun 02.03.2022

Disse saker ble tatt opp.

Innkalling : Godkjent

Årsmelding : Godkjent

Regnskap: Godkjent

Budsjett: Godkjent

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb,alle ledd besatt

Leder Svein Øversveen

Nestleder Åse Irene Engen

Kasserer Bjørn Øversveen

Sekretær Dagrun Havro

Styremedlem Torhild Haugerud

Styremedlem Borghild Øverstad

Vara. Marie Sveum

Etter årsmøtet ble vi servert en god Gryterett med tilbehør,

kaffe og kringle.

Underholdning ved ÅSE. TORHILD og SVEIN

Det var loddsalg,og vi hadde mange gevinster.