Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021

Etter nesten 2 år med korona pandemi som i sterk grad har preget vår forening ser vi endelig fram til et år med normale aktiviteter i 2022.

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet for 2021 ble arrangert i Frelsesarmeens lokaler i Gågata onsdag 23. februar. At medlemmene igjen hadde behov for sosial kontakt viste frammøte på over 90 personer. Vi har aldri hatt så mange medlemmer på et årsmøte.

Vår leder Reidar Tangen førte oss trygt gjennom Årsmelding 2021 , regnskap 2021 og budsjett 2022. Alt ble vedtatt og godkjent uten merknader. Foreningen har god økonomi.

Reidar og leder for interimstyret i Seniorsenteret Hans Reum orienterte også om utviklingen og framdriften av senteret som åpnes til sommeren.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt og består av leder Reidar Tangen , nestleder/IT-ansvarlig Trygve Torstensrud , sekretær Doris Tangen , kasserer Anne Lise Gulvik , styremedlem Oddvar Johansen , styremedlem Bente Gaalaas samt Liv Berit Roland , Hans Reum og Arnfinn Seigerud som varamedlemmer.

På møtet ble det som vanlig servert god mat og hjemmebakt kake og kaffe. Mellom øktene ble vi underholdt av glade musikanter med kjente melodier av eldre årgang. I siste sekvens var det utlodding med gevinster fra medlemmene og sponsorer.

Kongsvinger Pensjonistforening er en av de største pensjonistforeningene i Innlandet fylke og en av de foreningene i Kongsvinger kommune med flest medlemmer.

Vår forening har som visjon å være tydelig , sterk og synlig samt et verdigrunnlag om inkludering , medbestemmelse og innflytelse. For å møte disse intensjonene planlegger vi flere aktiviteter framover. Det første tiltaket er en vårfest den 23. mars på Sentrum Vidregående Skole.

Et samlet styre ønsker våre medlemmer , potensielle nye medlemmer og alle andre pensjonister en ny tilværelse framover med sosial kontakt og aktiviteter fri for pandemier og andre hindringer.