Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Møtet ble avholdt 8.februar. 2022

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført og førte til ingen endring av styret.

Regnskap, budsjett og årsberetning ble enstemmig godkjent.

Overskuddet var på kr. 22 666,63