Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 3. mars

Heder til avtroppende leder Kjell Østingsen.

Kjell Østingsen fikk overrakt maleri av nestleder Lillian Grøsnes. Foto: Bjørn Pettersen

Kjell Østingsen fikk overrakt maleri av nestleder Lillian Grøsnes. Foto: Bjørn Pettersen

Årsmøte med heder til avtroppende leder Kjell Østingsen.

Leder gjennom 16 år, Kjell Østingsen, åpnet årsmøtet med å ønske velkommen til et godt besøkt møte. Deretter ble det ett minutt stillhet for Aud Angell som var gått bort i løpet av meldingsåret.

Leder gikk så til de vanlige årsmøtesakene og refererte årsmelding. Deretter var det kasserer Jan Valle som gikk gjennom regnskapet og konstaterte at økonomien var tilfredstillende.

Så var det valgkomiteen sin tur. Det hadde ikke lykkes å finne ny leder, men nestleder Lillian Grøsnes fungerer inntil vi finner ny styreleder.

Alle vedtak og valg var enstemmige.

Etter årsmøtet fikk Kjell Østingsen overrakt et fint maleri fra Eidsfjorden, malt av Gunn Vottestad.

Kjell takket for den tiden han hadde fått vært leder av foreninga og for et godt samarbeid med styret og medlemmene.

Vi retter en stor takk til Kjell som har vært "limet" i Eidsfjord Pensjonistforening gjennom mange år. Han ble i fjor tildelt Pensjonistforbundets gullnål for sitt lange virke i foreninga.

Årsmeldinga kan du lese under bildet.

Kjell takker for gave og blomster og ønsker foreninga lykke til videre. Foto: Bjørn Pettersen

Kjell takker for gave og blomster og ønsker foreninga lykke til videre. Foto: Bjørn Pettersen

Vedlegg

Årsmelding 2021 Eidsfjord Pensjonistforening

Årsmelding 2021.pdf