Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Osterøy har avholdt årsmøte for meldingsåret 2021. Kommunen deltok og orienterte om planene for eldreomsorgen med utgangspunkt i Leve hele livet. Møtet hadde god deltagelse, men vi har plass til flere. Styret ble enstemmig gjenvalgt .

Noen av deltagerens på møtet.

Noen av deltagerens på møtet.

Konstituert kommunalsjef orienterte.

Konstituert kommunalsjef orienterte.