Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Osterøy har avholdt årsmøte for meldingsåret 2021. Kommunen deltok og orienterte om planene for eldreomsorgen med utgangspunkt i Leve hele livet. Møtet hadde god deltagelse, men vi har plass til flere. Styret ble enstemmig gjenvalgt .

Noen av deltagerens på møtet.

Noen av deltagerens på møtet.

Konstituert kommunalsjef orienterte.

Konstituert kommunalsjef orienterte.