Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 28.2.23

Høy aktivitet og noen nye tillitsvalgte

Kjell Korbøl leste fra boka si "Historier med vri" - et  svært muntert innslag.

Kjell Korbøl leste fra boka si "Historier med vri" - et svært muntert innslag.

Årsmøtet i Grue pensjonistforening ble avholdt på Gruetunet tirsdag 28.2.23. Vel 50 medlemmer møtte. Leder Knut Lilleåsen ble valgt til møteleder, og åpnet med å be om 1 minutts stillhet for å minnes de av foreningens medlemmer som hadde gått bort i løpet av året.  

Årsberetningen ble gjennomgått, og selv om starten av fjoråret var preget av pandemitiltak, ble det et aktivt år etter hvert, med i alt 13 arrangementer inkludert grillkveld i juni og julebord i desember, samt to tur-arrangementer.

Regnskapet ble lagt fram og vedtatt, og det viste et overskudd på hele kr. 28000.- Det er bra at økonomien er solid i disse noe usikre tider, hva angår prisvekst og andre økonomiske vilkår.  Inngangsprisen på hyggekveldene ble vedtatt hevet fra kr. 150.- til kr. 200.- f.o.m. august måned.

Årsplan ble lagt fram, og vårsesongen ble gjennomgått i detalj av lederen. Det framgikk at "Hyggetreffet i mai skal arrangeres på Eldre´s hus i Svullrya, med et heftig og omfattende program.

En del av de tillitsvalgte som ikke var på valg. De som var på valg var nestleder Bjørn Saugerud, han ble gjenvalgt for en ny periode på 2 år. Styremedlemmene Anne Margrethe Sundt og Johnny Eriksen takket nei til gjenvalg. Disse ble takket for innsatsen og overrakt blomster av leder under stor applaus. Nyvalgte i styret ble: Grethe Bekk og Else Marie Holtmoen, begge som styremedlemmer.  Nyvalgt varamedlem ble Bjørn Nordbye. Agnar Martinsen takket av etter 3 år i valgkomiteen, og nytt medlem her ble Rune Nilsen.

Det var ingen innkomne forslag denne gang.

Etter årsmøtet var det vanlig hyggetreff og vi fikk bl.a. et muntert innslag da Kjell Korbøl leste fra boka si. Vidar Møllerud spilte til dans.