Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 27. Februar 2023

Kristiansand Pensjonistforening.

Formann Ansgar Andreassen takker Tor Svein Skogen for revidering av Årsregnskapet for Pensjonistforeningen.

Formann Ansgar Andreassen takker Tor Svein Skogen for revidering av Årsregnskapet for Pensjonistforeningen.

Årsmøtet ble avholdt i Kongens Senter mandag 27, Februar 2023.

Ansgar Andreassen som har fungert som formann etter at Torgny Aanensen ble syk og gikk bort i fjor høst, ble valgt til formann i Kristiansand Pensjonistforening.

Gudrun Brekka, Marit Ulset, Ernst Pedersen og Wenche Hansson fortsetter i styret, mens Sally Hoff og Leif Aksel Lindland ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Kari Sandnes og Knut Olsen er varamedlemmer.

Årsberetning, Regnskap og de andre faste programpostene på sakslisten ble også godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.