Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 27. februar

Rådhussalen Molde

Leder Vigdis Nerland ønsket velkommen til 135 frammøtte. Vi minnet medlemmer som har gått bort i løpet av året med 1 minutts stillhet. Med vikar Arne Magne Johannessen ved pianoet sang vi så «Sønnavindsvalsen» før leder åpnet det formelle årsmøtet.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent uten merknader. Det var ingen innkomne forslag.

Valgkomiteens leder Magne Nerland leste opp komiteens innstilling til alle verv. Det kom ingen alternative forslag til valgkomiteens innstilling som ble vedtatt ved akklamasjon. 

Styret i Molde Pensjonistforening for 2024 består av:

Leder                                      Vigdis Nerland                      gjenvalg for ett år

Fungerende nestleder      Rannveig Bøe                       gjenvalg for ett år

Kasserer                                 Rannveig Bøe                       valgt til 2025

Sekretær                                Eva Bøhn                              valgt til 2025  

Styremedlem /turleder   Inger Opstad Johansen         valgt til 2025

Styremedlem                         Else Marie Otterlei                valgt til 2025

Styremedlem                        Torfinn Reitan                       valgt til 2025

Styremedlem                        Sølvi Rønneberg                    valgt til 2025

1 varamedlem                       Ole Hovdenes                       valgt for 2 år

2 varamedlem                       Ole Martin Lingen                 valgt for 2 år

3 varamedlem                       Aashild Rusten                      valgt til 2025

 Hjelpekasserer                      Randi Haugsbø                     valgt til 2025

Hjelpekasserer vara              Inga Horsgaard                     valgt til 2025

Leder Vigdis Nerland delte ut hederstegn og blomster for 10 års tjeneste i kjøkkenkomiteen til Aslaug Kvam og Åse Gjerstad. Kasserer Rannveig Bøe fikk takk med nål og blomsterbukett for 5 års tjeneste. Marcel Charbellet var ikke tilstede og vil få nål og blomst ved en seinere anledning.

Leder Vigdis Nerland avsluttet årsmøtet kl. 18.00, og vi gikk rett i medlemsmøte med besøk av fylkesleder Anne Lise Hessen Følsvik.