Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 24.august 2021

Årsmøte 24.august 2021

Oddfinn Thue og Oddny Hostad

Oddfinn Thue og Oddny Hostad

Det var for oss i styret en stor glede at vi endelig kunne samle medlemmene og møtes igjen, og få avholdt årsmøte.

Etter årsmøte var det medlemsmøte med underholdning ved Henning Stranden, allsang, mat, kaker, kaffe og gode samtaler over kaffebordet.

Oddfinn Thue ble takket av etter utallige år for arbeidet i vårt styre og for foreningen. Han har vært leder i 8 år og 1 år som nestleder. I fylkesstyret har han vært 5 år som nestleder, 3 år som leder og sittet i landsstyret i 5 år.

De siste 7 år har han vært styremedlem, tur- og arrangement leder, og tatt medlemmene med på mange, mange fine turer. Han har vært æresmedlem fra 2013, og fått foreningens hedersbevis. Han har dessuten skrevet flere gode avisinnlegg vedr. eldresaken. I forbindelse med foreningens jubileum har Oddfinn lagt ned stort arbeid både i jubileumskomiteen med jubileumsskriftet og selve arrangementene. Vi takker for hans mangeårige innsats.

Det ble utnevnt et nytt Æresmedlemskap: Oddny Hostad. Ho ble takket for arbeidet i styret og flere gode innlegg på medlemsmøtene. Ho fikk forbundets æres diplom og blomster.

Det ble utdelt 2 hedersbevis for 5års arbeid i foreningen: Palma Gjelsten og Martin Kåre Angvik (ikke tilstede) De fikk takk god innsats, forbundets nål, hedersbevis og blomster.

Sonja Vågøy (ikke tilstede) Oddny Hostad, Svein Jarle Viken og Oddfinn Thue gikk ut av styret, og fikk takk for god innsats og blomster. De som ikke var til stede vil få overlevert blomster senere