Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 2022 I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND

Årsmøte 2022 ble holdt på Radisson Blue Hotel på Bryggen i Bergen tirsdag 22. mars. Delegater, æresmedlem, gjester og observatører var til stede på et aktivt årsmøte som vedtok mange viktige uttalelser i tillegg til handlingsplan for arbeidet både på fylkesplan og ute i foreninger og lag. Helge Haukeland fra Pensjonistforbundet Nordbygda i Masfjorden ble valgt til ny nestleder. Ny i styret er også Vigdis Aarre Olsen fra Fitjar Pensjonistlag

Fra venstre: Styreleder Vigdis Ravnøy, 1. vara Kari Foseid Aakre, styremedlem Egil Haaland, styremedlem Vigdis Aarre Olsen, 
2. vara Torild Rødder Alvheim, nestleder Helge Haukeland, foran: styremedlem Gunvor Riim Opedal, økonomiansvarlig Oddrun Vabø og styremedlem Knut Gullaksen

Fra venstre: Styreleder Vigdis Ravnøy, 1. vara Kari Foseid Aakre, styremedlem Egil Haaland, styremedlem Vigdis Aarre Olsen, 2. vara Torild Rødder Alvheim, nestleder Helge Haukeland, foran: styremedlem Gunvor Riim Opedal, økonomiansvarlig Oddrun Vabø og styremedlem Knut Gullaksen

Styreleder Vigdis Ravnøy kunne ønske nesten 100 delegater, æresmedlem, gjester og observatører velkommen til årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland, der en igjen kunne sitte skulder ved skulder og slippe og holde 1-meteren.

I åpningstalen minnet hun blant annet om alle tillitsvalgte og medlemmer som er gått bort i årsmøteperioden. Hun ba også om at årsmøtet foruten å minnes og lyse fred over egne medlemmer, også lyste fred over alle som har mistet livet i krigen i Ukraina med 1 minutts stillhet.

Pensjonistforbundet Hordaland har bevilget kr. 30.000 til nødhjelp i Ukraina, og årsmøtet støttet bevilgningen med applaus.

Fylkesordfører Jon Askeland holdt hilsningstale på vegne av Vestland fylkeskommune og kom blant annet med rosende ord til alle pensjonister som gjør en frivillig innsats. Han inviterte også til samarbeid om eldrepolitiske saker.

I år var det Bryggen Salongorkester som sto for kulturinnslaget og det var ingen tvil om at de hadde publikum i "sin hule hånd".

Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen Raa holdt innledning på vegne av forbundet. Og som vanlig var det et fengende innlegg hvor han blant annet kom inn på den faglig/politiske situasjonen i dag foran trygdeoppgjøret og saker det må legges vekt på foran landsmøtet i mai/juni 2023. Han minnet også om hvor viktig det var med forslag både i forhold til partiprogrammene som nå er under arbeid, og i forbindelse med landsmøtet hvor fristen er 30. september. Flere ønsket ordet etter Davidsens innledning.

Styreleder Vigdis Ravnøy la frem et forslag til uttale etter Jan Davidsen sin innledning med overskriften "Eldre godtar ikke Regjeringens smålighet - Vi forventer tillit og tro-verdighet". Uttalelsen ble vedtatt med applaus.

Etter lunsj fortsatte årsmøtet, og fylkesforeningen kunne legge fram en fyldig årsberetning for de 9 månedene som er gått siden forrige årsmøte.

Det hadde kommet inn endel forslag fra foreninger og lag. Strømprisene var et tema i forslagene og som førte til avstemming. Denne delte de som hadde stemmerett på midten. Men etter forslag fra styreleder vil styret lage en formulering som tar opp i seg begge forslagene.

Også i forbindelse med valgene var det en avstemming om 1. og 2. varamedlemsplass, og som førte til at de som var foreslått byttet plass.

Hans Otto Robberstad og Ronald Berntzen hadde bedt seg fritatt som styremedlemmer og ble erstattet av Vigdis Aarre Olsen og Egil Haaland. Og som ny nestleder ble Helge Haukeland valgt.

Før møtet ble avsluttet minnet fylkeslederen alle om oppgavene som nå ventet foreninger og lag og hun ba om at styrene engasjerte medlemmene både når det gjaldt forslag til de politiske programmene som nå lages i kommunene og forslag til landsmøtet i Pensjonistforbundet neste år. Om valget og landsmøtet ikke er før neste år, er det for sent å tenke på krav og forslag i 2023 minte hun årsmøtet om før hun kunne ønske alle vel hjem.

 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen
 • Bryggen Salongorkester
 • Jan Davidsen Raa, Ronald
Berntzen og Jon Askeland
 • Fra årsmøtesalen