ÅRSMØTE 2022 GJENNOMFØRT PÅ AURORA KINO 28.02.

Mandag 28.02 gjennomførte Kirkenes Pensjonistforening ordinært årsmøte med 45 medlemmer. 2021 har vært preget av pandemien – i lange perioder har en vært avskåret fra normale aktiviteter. Bare 2 medlemsmøter ble gjennomført. Nå er Styret i gang med forberedelser for å få i gang sine aktiviteter. Viktig vil også arbeidet med å få flere av pensjonistene til å melde seg inn i den lokale pensjonistforeningen. Det vil sikre vår slagkraft – både lokalt og sentralt! Styret består nå av: Nils-Edvard Olsen, leder, Roald Basma, n.leder (ny), Tove I Olsen, sekretær, Steinar Iversen, kasserer, Karstein Kristiansen, styremedlem (ny) og Birgit Lindberg, styremedlem. Varamedlemmer er: Eva Hølvold, Inger Ulvang (ny), Kirsten Andersen (ny) og Åshild Dahl. Ved årsskiftet var vi 468 medlemmer. Vi håper å se deg i våre lokaler – sosialt samvær hver onsdag og fredag. Pensjonisten er et godt alternativ for minnestund, barnedåp, konfirmasjoner, bursdager, møter mv. Ta kontakt!