Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 2022 GJENNOMFØRT PÅ AURORA KINO 28.02.

Mandag 28.02 gjennomførte Kirkenes Pensjonistforening ordinært årsmøte med 45 medlemmer. 2021 har vært preget av pandemien – i lange perioder har en vært avskåret fra normale aktiviteter. Bare 2 medlemsmøter ble gjennomført. Nå er Styret i gang med forberedelser for å få i gang sine aktiviteter. Viktig vil også arbeidet med å få flere av pensjonistene til å melde seg inn i den lokale pensjonistforeningen. Det vil sikre vår slagkraft – både lokalt og sentralt! Styret består nå av: Nils-Edvard Olsen, leder, Roald Basma, n.leder (ny), Tove I Olsen, sekretær, Steinar Iversen, kasserer, Karstein Kristiansen, styremedlem (ny) og Birgit Lindberg, styremedlem. Varamedlemmer er: Eva Hølvold, Inger Ulvang (ny), Kirsten Andersen (ny) og Åshild Dahl. Ved årsskiftet var vi 468 medlemmer. Vi håper å se deg i våre lokaler – sosialt samvær hver onsdag og fredag. Pensjonisten er et godt alternativ for minnestund, barnedåp, konfirmasjoner, bursdager, møter mv. Ta kontakt!