Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022.

Kongsvinger Pensjonistforening er en av de største pensjonistforeningene i Innlandet fylke og sansynligvis den største interresse foreningen i Kongsvinger Kommune.

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Årsmøtet for 2022 ble arrangert på Seniorsenteret den 13 februar 2023 med et frammøte på 90 medlemmer. På grunn av plassmangel kunne dessverre ikke alle påmeldte delta , dette beklager vi på det sterkeste.

Vår leder Reidar Tangen førte oss trygt gjennom årsmøtet med årsmelding 2022 , regnskap 2022 og budsjett 2023. Alt ble vedtatt og godkjent uten merknader. Foreningen har god økonomi.

Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt og består av leder Reidar Tangen , nestleder/IT- ansvarlig Trygve Torstensrud , sekretær Doris Tangen , kasserer Eva Henny Endresen , styremedlem Oddvar Johansen , styremedlem Bente Gaalaas og varamedlemmene Hans Reum , Liv S. Engum og Arnfinn Seigerud. Ny valgkommite består av Berit Hyttebakken , Rigmor Jorun Eriksen og Sigrunn Fenne.

Inger-Johanne Hagen med 25 års fartstid i foreningen samt medlemmene i styret og andre medhjelpere som slutter etter eget ønske , ble behørig markert med blomster og rosende ord av vår leder Reidar Tangen.

På årsmøtet ble det også vedtatt :

Alle betaler kr. 100,- i inngangspenger på hvert møte. Dette går til dekning av mat , kjøkkenhjelp , underholdning og baking. Styret tar ansvaret for innkjøp av gevinster til loddsalget. Medlemmene skal derfor heretter ikke ha med gevinster.

Pensjonistforbundet sentralt har inngått en egen avtale med Toyota og representanter fra Toyota Kongsvinger holdt et informativt innlegg om avtalen forut for selve årsmøtet. Hearts Duo underholdt og framførte mange kjente melodier som falt i god smak slik at enkelte også fikk vrikke litt på dansefoten.

Det ble som vanlig servert god mat , hjemmebakt kake samt kaffe. Årsmøtet ble avsluttet med utlodding med gevinster fra medlemmene samt sponsede gaver.

Et samlet styre ønsker våre medlemmer samt potensielle nye medlemmer et aktivt og sosialt godt år.