Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 i Lørenskog Pensjonistforening

På Thon Hotell, Triaden.

Årsmøte avholdes mandag 30.08.2021 på Thon Hotell, Triaden kl. 16.00. Vanlige årsmøte saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen fredag 13.08.2021. Servering. Underholdning ved Roymond Løvhaugen.

Premieutdeling av stokker og merker "Den Gyldne spasserstokk" 2020.

Pånelding ring: Gerd Olsen tlf. 974 05 716 eller Anne Lise Martinsen tlf. 992 51 602. Siste frist 20. august 2021.