Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 - uttalelse 3

Årets trygdeoppgjør snur bekymring til optimisme.

Landets pensjonister bør være svært fornøyd med resultatet av Pensjonistforbundets arbeid både

før trygdeoppgjøret der blant annet det irriterende trekket på 0,75 % ble fjernet, og i forb. med

selve trygdeoppgjøret. Ved å si nei til å undertegne den fremlagte protokoll, ble saken brakt inn for Stortinget. Med det som bakgrunn og at det gode arbeid har foregått samtidig med de utfordringer som Covid 19 har gitt, er det med stor takknemmelighet at Pensjonistforbundet Møre og Romsdal gir den dyktighet forbundets medarbeidere har utført, en anerkjennelse.

De gode resultater og politikernes vilje til å samhandle, gir pensjonistene håp om en bedre framtid.

Med tanke på de mange gode saker som Pensjonistforbundet har uløst, er vi avhengig av et godt forhold til politikerne. Det som gjennom etterjulsvinteren og våren har skjedd, gir grunn til større optimisme med tanke på å få løst både de saker som ligger uløst, og de saker som etter hvert dukker opp.

Med de resultater som oppnås, bør Pensjonistforbundet som pensjonistenes egen interesse-organisasjon, være en godt alternativ for landets pensjonister å slutte opp om. For å nå mål er det viktig å være mange. Det er når vi er mange vi blir hørt. 

Pensjonistforbundet er Tydelig, sterk og synlig.

Mellvin Steinsvoll

Leder