Årsmøte 2021

Endelig kunne vi samles fysisk og arrangere årsmøte 2021.

Utsnitt av årsmøtedeltagerne

Utsnitt av årsmøtedeltagerne

Onsdag 26. mai kunne vi endelig møtes fysisk for å avholde årsmøte. Vi hadde lagt møtet til Lille Fryd. De 60 medlemmene syntes det var en stor fryd å bli invitert til deilig betasuppe, kake og kaffe underveis i møtet.

Årsmøtet vedtok tre uttalelser om " Demente og personer med problem med å betale kollektivreiser på nett", "Utforming av fremtidens omsorgsboliger" og "Rimelig finansieringsmulighet av boliger for eldre". Disse blir sendt til Pensjonistforbundet Hordaland for videre oppfølging regionalt og sentralt.

Valgene gikk fort og greit, leder Egil Haaland, sekretær Gerd Vik og styremedlem Inger Storesund ble valgt for to nye år. Varamedlemmene Herborg Larsen og Bjørn-Arvid Straume ble valgt for ett år. Nestleder Svein Olaf Drageland, kasserer Marith Kjelby og styremedlem Eli Eustice var ikke på valg.

Etter årsmøtet informerte leder Egil Haaland om det gode arbeidet Pensjonistforbundet har gjort sentralt, noe som har ledet fram til årets gode lønnsoppgjør for pensjonister. I År er underreguleringen endelig fjernet. Dessuten ble det informert om nettsidene til forbundet (bl.a. denne du nå leser på), pensjonskalkulatoren som ligger på nettsidene, foredrag i høst på Sartor Kino i samarbeid med Senioruniversitetet, tanker om medlemsmøter utover høsten, opplæring i regi av Treff+ og kommunen i pc, Ipad og smarttelefon, tilbud om påsketur 2022 med Hurtigruten og en del annet.

At vi kan glede oss over åtte nye medlemmer de tre siste ukene er også veldig flott.

Vi håper at enda flere benytter anledningen til å bli medlem under kampanjen som kjøres nå med kr. 200.- for resten av året.