Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021

Årsmøte

Årsmøte 2021

På grunn av koronasituasjon ble vårt årsmøte 22. februar 2021 avlyst. Vi planlegger å avholde årsmøte med påfølgende medlemsmøte mandag 31. mai 2021. Mer info om tid og sted vil komme senere.

Styret

Relaterte artikler