Årsmøte

Årsberetning Narvik og omeng pensjonistforening

Tur til Bjørnfjell august 2021

Tur til Bjørnfjell august 2021

Årsmøte

Narvik og omegn pensjonistforening

Narvik Sjømannskirke 17.02.2022

Kl. 1300

Velkommen

Årsmøte for Narvik og omegn pensjonistforening.

Narvik og omegn pensjonistforening innkaller sine medlemmer til årsmøte

17.februar 2022 kl. 1300 i Sjømannskirken.

Dagsorden for møtet er:

1. Innledning

2. Godkjenne møteinnkallingen og dagsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Beretning for siste årsmøteperiode (sep. 2021 feb. 2022)

5. Regnskap

6. Handlingsplan for neste år. (2022)

7. Budsjett

8. Innkomne saker: Bevilgning til styret

9. Valg

Det vil bli servert kaffe og vafler under møtet.

Hvis møtet går raskt kan det bli en runde med bingo.

Styret

|

Sak 4

Beretning for Narvik og Omegn Pensjonistforening

i perioden 01.09.21 – 17.02.22

Styret: Styret har hatt følgende sammensetting:

Leder:                Knut Nilsen

Nestleder:          Dagny Pettersen

Kasserer:            Jan Helge Olsen

Sekretær:           Reidar Frantzen

Styremedlem:    Margareth Heitmann Rasch

Varamedlem:              Anne Tåve Aa

Varamedlem:              Bård Kristensen

Styremøter: Det har vært avholdt 5 styremøter. Begge varamedlemmene har også vært innkalt til disse. Da det har vært et nært samarbeid mellom pensjonistforeningen og Fagforbundets pensjonistutvalg, har også styremedlemmene derfra deltatt på styremøtene.

                           Styret har behandlet 27 saker.

                           Styret har også vært i møte med noen av styret i Narvik SV der tema var seniorhus.

Medlemsmøter: Etter årsmøtet i september 21 har vi bare hatt 2 medlemsmøter, noe som skyldes smittevernregler. Men til gjengjeld har disse vært godt besøkt. På det første møtet hadde vi 35 medlemmer og på det andre 15. Ved begge møter ble det servert kaffe og vafler. Det ble spilt Bingo og Jan Rognmo hadde interessante og morsomme foredrag. Flere medlemmer som ikke er i styret har også bidratt under våre møter.

Aktiviteter: Styret har lagt ned et stort arbeid for å kunne kjøpe og vise en forestilling på Aurora Kino i Narvik med filmen Kampen om Narvik. Visningstidspunkt ser ut til å bli 21. mars. Opprinnelig visningstidspunkt var 27 desember 2021. 234 personer har meldt seg på.

I løpet av høsten ble det gjennomført vervekampanje, hvor vi hadde stand på Amfi. Mange nye medlemmer ble det etter noen timer. Flere har tatt kontakt med foreningen for å bli medlem. Så selv om vi har hatt vanskelige arbeidsforhold i denne tiden, har vi klart å verve mange nye medlemmer. Vi er nå 113 medlemmer.

Det har også vært gitt tilbud om pc-opplæring uten at det har vært vellykket.

Økonomi: Foreningen har relativt god økonomi. I tillegg til inntekter fra medlemskontingenten, har vi også fått midler fra Fagforbundet i Narvik, fra LO Ofoten og fra Statsforvalteren i Nordland gjennom pensjonistforbundet Nordland

Uten disse tilskuddene ville det ha vært vanskelig å drive slik vi har gjort.

Styret