Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 15.02.23

Askvoll Sjøbuer

Vilnes kyrkje

Vilnes kyrkje

25 personar møtte fram til årsmøtet. Velkomst ved leiar Solveig Sølvberg og 1 min stille for å minnast medlemmer som har gått bort siste året. Etter allsongen " Vesle lerka" hadde Kari Fismen ord for dagen. Med tanke på rekneskap og budsjett handla det om pengar. Årsmøtet vart losa greitt i hamn ved ordstyrar Øystein Helle. Valnemnda hadde gjort ein god jobb med å finne personar til styret. Ingen innstilt som leiar, framlegg om at styret konstituerer seg sjølv. Framlegget blei vedtatt. Framlegg frå styret om valnemnd også vedtatt.

Etter gode snittar, kaffi og song var det utdeling av Pensjonistforbundet sine nåler til tillitsvalde som har gjort ein innsats for lokallaget. Dernest blomster til tillitsvalde som går ut av styret og nemnder.

Bjarne Haugen hadde så eit innslag med gode historier, som fekk fram humør og latter.

Som avslutning var tema: Kva slags treff ynskjer medlemmene framover?

Det kom fram flest synspunkt på at ein ynskjer å fortsette med treff på Sjøbuene, der ein betalar det det kostar med servering av snittar eller liknande. Elles semje om at innhald slik det går fram av handlingsplanen er OK.