Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Årsmøte 2023 "med nogo attåt".

Avtroppende leder Jo, og påtroppende leder Sigmund

Avtroppende leder Jo, og påtroppende leder Sigmund

Leder Jo åpnet februarmøtet med å ønske oss og kveldens foredragsholder velkommen . Han presenterte for oss kveldens program, først dr. Kjetil Høye, allmennlege og forsker med sitt foredrag om Glede , Glød, og Galskap, om lykke og livstilfredshet. Etterpå blir det bevertning, så Årsmøte og tilslutt åresalg og trekning.

Doktoren, som vi kjenner fra tidligere besøk i vår forening , hadde et stort og interessant program for sitt foredrag. Referenten gav opp å notere, foredragsholderen måtte bare oppleves. Her kom veldig mye i full fart, både legevitenskap og erfaringer fra Høyes lange praksis og han hadde sakset andre bedreviteres kunnskaper. Masse gode tips om livet fra start til slutt. Foredraget levde opp til den pretensiøse tittel ! Essensen av foredraget kan gjerne være hverdagsglede ! Og Jo takket Høye for det - for enhver forsamling - aktuelle foredraget. Deretter inntok vi plass ved bordene.

Vi minntes med et minutt stillhet de av våre medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

Etter foredraget ble vi budt på deilig skikkelig østerdalshakk med tyttebær og flatbrød . Og hakken skal Stor-Elvdal Hotell ha all ære for! Kaffe og hjemmebakte wienerbrød fra Berta's bakeri ble prikk over ien hva bevertning angår.

Så var det Årsmøte med årsmøtesaker og imøtesett valg. Etter de sedvanlige godkjenninger av møteinnkalling og saksliste var

punkt 3) på denne valg av møteleder. Sigmund foreslo Halvor, og slik ble det. 4) Protokollunderskrivere ble Sølvi og Bjørn Austeng. 5) Årsberetningen er styrets , men ført i pennen av sekretær til nå, Sigmund som og foredro den , nær sagt som vanlig. Eneste innvending/beriktigelse av årsberetningen var at det er Edvin som har fungert som leder av valgkomiteen, og som sådan har dradd det lasset. Mer om det under punkt 11.

Halvor fortsatte med punkt 6) på sakslista, det er styrets forslag til møte/kulturprogram. Inntatt i den på årsmøtet utleverte dagsorden. Merk at her står og det planlagte kurs i/om nettbrett og smarttelefon, som sikkert kommer på dagsorden på marsmøtet. Under punkt 7) gjennomgikk - i kasserer Kjell Ola's fravær - Halvor Regnskap for 2022, og punkt 10) Budsjett for 2023 og punkt 9) Kontigent for 2024. å var vi framme ved Årsmøtets siste post punkt 11) Valg. Fungerende leder for valgkomiteen , Edvin leste valgkomiteens forslag og leverte miccen til Halvor, som foresto valget Valget foregikk ved akklamasjon og uten innsigelser eller annen dramatikk.

Jo takket for seg og berømmet styret for godt samarbeid, og ønsket det nye styret lykke til med arbeidet framover.

Sigmund takket for tilliten, takket i velvalgte ord Jo for jobben som leder gjennem mange år, kanskje 8 !

Vi slutter oss til, takker og berømmer Jo for årelang innsats, tildels for å holde foreningen igang i vår alles interesse Vi takker og for de i styret som har bidratt til denne dag med møter , tilordning, servering, smøring og baking, rydding og bortsetting - i det heletatt uegennyttig styrearbeid! Og vi ser fram til å møte de nyvalgte styremedlemmer som har sagt ja til innsats for oss, det er Robert Furer og Kjell Øverby. Takk til dere også! Og til Sigmund som nok en gang tar jobben som leder!

Dermed var årsmøtet over , og vi gikk over til åresalg og dertil hørende trekning . Kanskje litt antiklimaks etter at hovedgevinsten, Skapet fant sin eier på januarmøtet, det ble Hagen's. Styret hadde tatt jobben med å sortere årene (loddene) og fant ut at det ble solgt ekstra mange akkurat på årsmøtet. Ingen blindlodder idag! Randi Øyen fik faktisk napp både i den broderte puta og i den fine skjærfjøla! Slik flaks ! Dermed kunne februarmøtet med foredrag , hakk og Årsmøte avsluttes med den tradisjonelle Broderring og sang. En fin tradisjon som nok alle bør ta seg tid til ved møteslutt.