Årsmøte 2023

Årsmøtet i Vestnes Pensjonistlag ble avholdt på Maritz Kafe 15.02.2023 klokka 1700.

Styret i Vestnes Pensjonistlag kommende år.

Styret i Vestnes Pensjonistlag kommende år.

Åpning:

Gerd Misfjord åpnet første del av medlemsmøtet som var Årsmøte for 2022 for Vestnes Pensjonistlag. 54 personer hadde møtt frem.

Konstituering:

Ingen merknader til at dette medlemsmøtet blir årsmøte for 2022. Dermed ble møtet enstemmig konstituert som årsmøte for 2022.

Godkjenning av innkalling:

Innkalling var sendt ut ved SMS til alle medlemmene. Også avertert. Ingen merknader. Dermed ble innkallinga godkjent enstemmig.

Godkjenning av saksliste:

Saksliste var skriftlig og delt ut til deltakerne. Ingen merknader. Dermed ble sakslista enstemmig godkjent.

Valg av møteleder:

Gerd Misfjord ble foreslått som møteleder. Ingen andre forslag. Dermed ble Gerd Misfjord enstemmig valgt til møteleder.

Valg av sekretær:

Lars Fjørtoft ble foreslått som sekretær. Ingen andre forslag. Dermed ble Lars Fjørtoft enstemmig valgt til sekretær.

Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokoll:

Ingunn Nilsen og Eldrid Stenødegård ble foreslått til å skrive under årsmøteprotokoll. Ingen andre forslag. Dermed ble Ingunn Nilsen og Eldrid Stenødegård enstemmig valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

Årsmelding:

Årsmeldinga var delt ut til medlemmene. Lars Fjørtoft leste årsmeldinga for 2022 for Vestnes Pensjonistlag. Ingen merknader til årsmeldinga. Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt.

Regnskap:

Regnskapet var skriftlig og delt ut til medlemmene. Ansgar Misund sa at Inge Engås hadde ført regnskapet for 2022. Gikk gjennom tallene i regnskapet og ba om merknader. Inge Engås kommenterte et par av postene, og Ansgar Misund forklarte innholdet i de to postene. Ingen merknader ut over dette til regnskapet.

Regnskapet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

Aktivitetsplan for 2023:

Aktivitetsplanen var delt ut til medlemmene. Gerd Misfjord hadde laget en aktivitetsplan for 2023 for Vestnes Pensjonistforening, som var godkjent i styret. Ingen hadde merknader. Aktivitetsplanen for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2023:

Budsjett for 2023 var delt ut til medlemmene. Ansgar Misund orienterte om budsjettet for 2023. Ingen hadde merknader. Budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Innkomne saker:

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

Valg av styre og komiteer ved valgkomiteen:

Marit Sæbø la frem valgkomiteen forslag. Dette hadde slikt innhold.

Gerd Misfjord, leder 1 år igjen.

Marit Sæbø, nestleder 1 år igjen.

Ansgar Misund kasserer, tar gjenvalg for 2 år.

Lars Fjørtoft, sekretær, tar gjenvalg for 2 år.

Anny Elise Misund, styremedlem, tar gjenvalg for 2 år.

Varamedlemmer:

Kjell Bjørn Nerbø, 1 år igjen.

Karl Arne Frantzen, 1 år igjen.

Berit Sagen, 1 år igjen.

Matkomite:

Alle på valg. Alle velges for 1 år.

Edna Larsen, tar ikke gjenvalg.

Astrid Grebstad, tar ikke gjenvalg.

Hildegunn Vestre, tar gjenvalg.

Liv Stokkeland, tar gjenvalg.

Vigdis Marceliussen, ny.

Eldrid Stenødegård, ny.

Lotterikomite:

Alle på valg, velges for 1 år. 

Begge tar gjenvalg. 

Anny Elise Misund

Oddrun Nordeide

Valgkomite:

Velges for 1 år.

Lars Egil Sæbø

Liv Fjørtoft

Per Tomren

Revisorer:

Odd Jarle Talberg

Kaare Lervik

Valg:

Ingen andre kandidater ble fremmet i møtet. Dermed står valgkomiteens forslag som eneste forslag. Dermed ble forslaget fra valgkomiteen enstemmig vedtatt.

Resultatet av valget ble følgende:

Styret:

Gerd Misfjord.

Marit Sæbø, nestleder.  

Ansgar Misund kasserer.  

Lars Fjørtoft, sekretær.  

Anny Elise Misund, styremedlem.  

Vararepresentanter:

Kjell Bjørn Nerbø.  

Karl Arne Frantzen.  

Berit Sagen.  

Matkomite:

Hildegunn Vestre.

Liv Stokkeland.

Vigdis Marceliussen.

Eldrid Stenødegård.  

Lotterikomite:

Anny Elise Misund

Oddrun Nordeide

Valgkomite:

Lars Egil Sæbø

Liv Fjørtoft

Per Tomren

Revisorer:

Odd Jarle Talberg

Kaare Lervik

Avslutning:

Gerd Misfjord avsluttet årsmøtet for 2022 og takket alle for et godt årsmøte.

Eldrid Stenødegård                                                      Ingunn Nilsen

Referat ved

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær