Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2023

Årsmøtet i Vestnes Pensjonistlag ble avholdt på Maritz Kafe 15.02.2023 klokka 1700.

Styret i Vestnes Pensjonistlag kommende år.

Styret i Vestnes Pensjonistlag kommende år.

Åpning:

Gerd Misfjord åpnet første del av medlemsmøtet som var Årsmøte for 2022 for Vestnes Pensjonistlag. 54 personer hadde møtt frem.

Konstituering:

Ingen merknader til at dette medlemsmøtet blir årsmøte for 2022. Dermed ble møtet enstemmig konstituert som årsmøte for 2022.

Godkjenning av innkalling:

Innkalling var sendt ut ved SMS til alle medlemmene. Også avertert. Ingen merknader. Dermed ble innkallinga godkjent enstemmig.

Godkjenning av saksliste:

Saksliste var skriftlig og delt ut til deltakerne. Ingen merknader. Dermed ble sakslista enstemmig godkjent.

Valg av møteleder:

Gerd Misfjord ble foreslått som møteleder. Ingen andre forslag. Dermed ble Gerd Misfjord enstemmig valgt til møteleder.

Valg av sekretær:

Lars Fjørtoft ble foreslått som sekretær. Ingen andre forslag. Dermed ble Lars Fjørtoft enstemmig valgt til sekretær.

Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokoll:

Ingunn Nilsen og Eldrid Stenødegård ble foreslått til å skrive under årsmøteprotokoll. Ingen andre forslag. Dermed ble Ingunn Nilsen og Eldrid Stenødegård enstemmig valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

Årsmelding:

Årsmeldinga var delt ut til medlemmene. Lars Fjørtoft leste årsmeldinga for 2022 for Vestnes Pensjonistlag. Ingen merknader til årsmeldinga. Årsmeldinga ble enstemmig vedtatt.

Regnskap:

Regnskapet var skriftlig og delt ut til medlemmene. Ansgar Misund sa at Inge Engås hadde ført regnskapet for 2022. Gikk gjennom tallene i regnskapet og ba om merknader. Inge Engås kommenterte et par av postene, og Ansgar Misund forklarte innholdet i de to postene. Ingen merknader ut over dette til regnskapet.

Regnskapet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

Aktivitetsplan for 2023:

Aktivitetsplanen var delt ut til medlemmene. Gerd Misfjord hadde laget en aktivitetsplan for 2023 for Vestnes Pensjonistforening, som var godkjent i styret. Ingen hadde merknader. Aktivitetsplanen for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2023:

Budsjett for 2023 var delt ut til medlemmene. Ansgar Misund orienterte om budsjettet for 2023. Ingen hadde merknader. Budsjett for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Innkomne saker:

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

Valg av styre og komiteer ved valgkomiteen:

Marit Sæbø la frem valgkomiteen forslag. Dette hadde slikt innhold.

Gerd Misfjord, leder 1 år igjen.

Marit Sæbø, nestleder 1 år igjen.

Ansgar Misund kasserer, tar gjenvalg for 2 år.

Lars Fjørtoft, sekretær, tar gjenvalg for 2 år.

Anny Elise Misund, styremedlem, tar gjenvalg for 2 år.

Varamedlemmer:

Kjell Bjørn Nerbø, 1 år igjen.

Karl Arne Frantzen, 1 år igjen.

Berit Sagen, 1 år igjen.

Matkomite:

Alle på valg. Alle velges for 1 år.

Edna Larsen, tar ikke gjenvalg.

Astrid Grebstad, tar ikke gjenvalg.

Hildegunn Vestre, tar gjenvalg.

Liv Stokkeland, tar gjenvalg.

Vigdis Marceliussen, ny.

Eldrid Stenødegård, ny.

Lotterikomite:

Alle på valg, velges for 1 år. 

Begge tar gjenvalg. 

Anny Elise Misund

Oddrun Nordeide

Valgkomite:

Velges for 1 år.

Lars Egil Sæbø

Liv Fjørtoft

Per Tomren

Revisorer:

Odd Jarle Talberg

Kaare Lervik

Valg:

Ingen andre kandidater ble fremmet i møtet. Dermed står valgkomiteens forslag som eneste forslag. Dermed ble forslaget fra valgkomiteen enstemmig vedtatt.

Resultatet av valget ble følgende:

Styret:

Gerd Misfjord.

Marit Sæbø, nestleder.  

Ansgar Misund kasserer.  

Lars Fjørtoft, sekretær.  

Anny Elise Misund, styremedlem.  

Vararepresentanter:

Kjell Bjørn Nerbø.  

Karl Arne Frantzen.  

Berit Sagen.  

Matkomite:

Hildegunn Vestre.

Liv Stokkeland.

Vigdis Marceliussen.

Eldrid Stenødegård.  

Lotterikomite:

Anny Elise Misund

Oddrun Nordeide

Valgkomite:

Lars Egil Sæbø

Liv Fjørtoft

Per Tomren

Revisorer:

Odd Jarle Talberg

Kaare Lervik

Avslutning:

Gerd Misfjord avsluttet årsmøtet for 2022 og takket alle for et godt årsmøte.

Eldrid Stenødegård                                                      Ingunn Nilsen

Referat ved

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær