ÅRSMØTE 2023

Møtet var på Anne Marits catering torsdag 2. februar.

Møtet var på Anne Marits catering torsdag 2. februar.

Anne Marie Folde ønsket alle velkommen og særskilt velkommen til fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer og dagens musikere Olav Endal og Jan Gunnar Nordskag.

Berit Botten hadde ord for dagen. Denne gangen var det et dikt av Einar Skjæraasen - «Sang ved vintersolverv».

Den formelle årsmøtedelen ble ledet av Anne Marie Folde, og alt gikk på skinner til vi kom til ledervalget. Valgkomiteen hadde ikke lyktes i å finne noen som var villig til å ta ledervervet, så da må det avholdes et ekstraordinært årsmøte for å få en leder og et fungerende styre. Styret består for øyeblikket av Synøve Folland, nestleder, Ingar Bævre, kasserer, Berit Botten, sekretær og Jorun Lystad, styremedlem. Etter at formalitetene var avsluttet, var det tid for å takke de avgående fra styret. Anne Marie Folde og John Sigurd Roaldsøy ble behørig takket med blomster og gavekort for lang og trofast innsats for pensjonistforeningen. Anne Marie Folde har vært leder i 4 år og styremedlem i en årrekke. John Roaldsøy har vært kasserer i hele 17 år. Nancy Bøe gikk av som mangeårig 1. varamedlem og ble takket med velfortjente blomster.

Fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer orienterte om virksomheten i pensjonistforeningen og poengterte hvor viktig det er med stor «kjøttvekt» når saker skal tas opp med myndighetene. Den aller viktigste saken er trygdeoppgjøret til våren.

I pausen ble det servert en god gryterett med dessert, og etter pausen spilte musikken opp til dans, og pensjonistene svingte seg med stor glede. Også denne gangen var det allsang og utlodning, til glede og underholdning for alle.