Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE 2023

Årsmøte for Havbryn pensjonistlag 08.02.2023.

Årsmøte for Havbryn pensjonistlag 08.02.2023 på Bryggja i Bud kl.18.00

Leder Sigrid Kristengård ønsket alle 30 velkommen, og gav ros for at de var så tøffe å komme, selv om vindkastene var heftige utenfor veggene. Vi hadde besøk av leder for pensjonistforbundet i Møre og Romsdal Anne Lise Hessen Følsvik, og fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer. Vi skulle få besøk av spillegruppe fra Sunnmøre, men de streiket pga. været, forståelig nok.    Vårt eget husorkester sang, og vi ble med i allsangen. Heldige er vi som har ei egen sanggruppe.

Vi tok valg for å vite at det var i boks før resten av programmet startet. Det gikk fort da alle utenom et styremedlem tok gjenvalg. Inn for Kirsten Vågen kom Anny Silnes som ny.  Årsmelding ble lest opp v/.sekretær Aslaug Seljevold. Så fikk vi årsregnskapet for 2022 opplest og gjennomgått av kasserer Per Arnt Inderhaug. Alle klappet for det var ingen innvendinger.

Anne Lise og Aud-Berit hadde mye på hjertet, så vi fikk god orientering. Og de ønsker at vi må verve nye medlemmer,så pensjonistforbundet vokser seg enda større. Noe vi jobber med hele tiden, men mange syns de er for ung til å melde seg inn. Hvorfor skjønner vi ikke helt. Vi står jo sterkere til flere vi er, når krava våre skal bli hørt. For eldregenerasjonen vokser og vi treng flere hender og mer penger, slik at alderdommen vår blir møtt med verdighet. Det er mye å jobbe med. Til tider lurer vi på om vi blir hørt.

Litt sang før vi ble servert god mat som vanlig, takk til gjengen på Bryggja. Aslaug Seljevold las " I storm og stille" som ho har skrevet. Loddsalg og trekning. Praten går livlig ved bordene, så det er tydelig at det sosiale er viktig for oss. Tilslutt tok husorkesteret vårt oss med i allsang, og vi takket for et koselig møte, og at alle måtte komme seg trygt hjem. Ser frem til nytt møte i mars. Da sender vi to stk. til Kristiansund på Fylkesårsmøte 8.og 9.mars.

Sekretær Aslaug Seljevold

Husorkesteret

Husorkesteret