Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte

Avholdes på Wolstad Gard tirsdag 28.februar 2023 kl. 1500 Vanlige årsmøtesaker. Saker til årsmøtet på være styret ved Liv Grethe Oftedal i hende innen 20.feb. TLF, 98449884 eller livoftedal52@gmail.com. Kanskje kommer Aleksander Eidsvåg, aktivitør ved Rauma Helsehus innom Det blir åresalg , kaffe med noe attåt. Velkommen